Phili-Plus


31e jaargang nr.1
januari 2019

Mededelingenblad van de Seniorenvereniging Philips Bosch
Redactieadres:Jan de Wittstr.16, 5037 RE – E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Websiteadres: http://www.desvpb.nl
Sponsors : Bosch Security Systems


 

VAN DE BESTUURSTAFEL

LEDENVERGADERING OP 14 MAART 2019

 

 Het bestuur nodigt u uit voor het bijwonen van de 61e algemene ledenvergadering, die op donderdag 14 maart aanstaande gehouden zal worden in: “De Dorpsherberg”, Willem Alexanderplein 4 te Teteringen.

De vergadering begint om 14.00 uur.

 Agenda:

 1. Opening.
 2. Mededelingen.
 3. Notulen van de ledenvergadering van 15 maart 2018. Zie Phili-Plus nr 3 april 2018
 4. Verslag van de secretaris over het afgelopen jaar.
 5. Financieel verslag van de penningmeester over het afgelopen jaar en presentatie van de begroting 2019.
 6. Verslag van de kascommissie.
 7. Leden van de kascommissie zijn mevrouw Van der Hoofden en de heren Nelemans en Maijers
 8. Mevrouw Keulemans en de heren Wirjosentono en Van de Wege treden volgen de statuten af. Zij zijn direct herkiesbaar. Als er kandidaten gesteld worden, wordt er door de leden gestemd (zie artikel 39 van de statuten)
 9. Berichten van de Federatie
 10. Rondvraag
 11. Sluiting

            Toelichting bij de agenda:

         Het jaarverslag van de secretaris vindt u in Phili-Plus 1 - .2019

         Namens het bestuur:

        Tom van de Wege, secretaris SVPB

                   5 januari 2019


 Jaarverslag 2018 van de Senioren Vereniging Philips Bosch

 Op1 januari 2018 had onze vereniging 91 leden.

 Dit jaar zijn 2 van onze leden overleden: De heren van Nes en Maitimu.

 Bosch Security Systems BV heeft € 1000 gedoneerd. De Phili-Plus werd in Eindhoven afgedrukt en nadat die hier was gevouwen, meegenomen naar Eindhoven, en van daaruit gefrankeerd naar de leden verstuurd.

 Van de Federatie: Voor het jaar 2018 is de afdracht per lid vastgesteld.

Voor Philipsgepensioneerden € 2.95 voor niet Philipsgepensioneerden € 2.

 De heren Havinga en Keulemans; en de dames Havinga en Huijssoon organiseerden weer 3 bingo’s met leuke prijzen Het ledenaantal van de computerclub bleef constant. Mevrouw Weterings had de leiding bij de hobbyclub.

In Oosterhout coördineerde Henk Frishert het zwemmen in de Waranda.

De Phili-Plus is nu voor de leden op de website te zien. Een aantal leden krijgen de Phili-Plus per post thuis bezorgd. De heer Oprins heeft het kopiëren, het frankeren en verzenden daarvan weer via Bosch verzorgd.    

  Activiteitenoverzicht 2018:

De Nieuwjaarsreceptie was op 4 januari in de “Dorpsherberg” te Teteringen.

 1 februari: soos. Informatie over het onderwerp nalatenschap en zorg voor later.

22 februari: Wandeling Hondsdonk.Er liepen 22 leden mee

15 maart werd de 60e algemene ledenvergadering gehouden. Er waren 18 leden aanwezig

29 maart: Paasbingo. Het was een gezellige middag met leuke prijzen

3 mei: samen met de leden van de personeelsvereniging Post.NL hebben we een busreis naar Brugge in België gemaakt.

 24 mei: 40 leden gingen, omdat het 29 maart j.l. 30 jaar geleden was dat onze vereniging is opgericht, uit eten bij Wok restaurant Bauvigne.

17 mei: soos. Informatiemiddag van Careyn Breda. Er werd verteld wat Careyn is en wat zij kunnen doen voor senioren om het leven aangenamer of makkelijker te maken.

7 juni: Excursie Kersenkwekerij De Lieshof in Breda.

23 augustus: Dagtocht naar Hellevoetsluis.

 13 september: Excursie naar Het Kempenmuseum “De acht zaligheden” in Eersel.

27 september: Najaarsbinjgo Altijd gezellig en leuke prijzen

4 oktober: 22 leden hebben de wandeling in de vestingplaats Geertruidenberg gemaakt.

11 oktober: Opfriscursus verkeer gegeven door rijschoolhouder Olof van Dongen

1 november: Op de soos heeft Sabar Wirjosentono weer mooie foto’s laten zien van de activiteiten van afgelopen jaar.

 2 november: Bezoek aan Het stadsarchief van Breda

13 december: Kerstmarkt Oberhausen

20 december: Kerstbingo. Gezellige bingomiddag met leuke prijzen

Tom van de Wege

Secretaris SVPB

5 januari 2019


 SVPB AGENDA:

31 jan. SOOS , PC info middag in de‘’Dorpsherberg’’Willem Alexanderplein 4, te Teteringen 14.00

5   febr. Computerclub, in gemeenschapshuis de Wegwijzer, Steendorpstr.2 te Breda om 14.00

12 febr. Hobbyclub, in gemeenschapshuis de Wegwijzer, Steendorpstr.2 te Brea om 14.00

21febr.  Wandeling, bij landgoed Wallsteijn in Achtmaal (zie WEer comm. Blz. 4 )

14 mrt.  Ledenvergadering in de ‘’Dorpsherberg’’ Willem Alexanderplein 4, te Teteringen om 14.00

MBVO zwemmen op elke maandagmiddag om 12.45 t/m 13.30 in de Waranda Oosterhout


VAN ONZE LEDEN:

maart:                                                                                              maart:

10 J.E.M.v. der Wege-Voesenek                                                   24 J.C.R.Smallenberg-Govers

11 H.Woerderman-ten Dam                                                        27 F.H.Gerritsen

13 T.H.van der Wege                                                                 29 M.Peijs-Oprins

14 A.Maijers                                                                             31 C.J.J.Nelemans

16 G.A.P.C.Hoefnagel


Kopij voor de volgende Phili-Plus nr. 2 voor 11 febr. 2019 a.s. (verslagen van wandeling, reizen en excursies ) naar Cees Bekkers of Ton Broeders gestuurd worden. Ingezonden stukken blijven voor de verantwoording van de auteur. De redactie behoudt zich het recht voor stukken in te korten, in overleg met de auteur, of niet te plaatsen, met opgave van reden.


 

 

SENIOREN VERENIGING PHILIPS BOSCH

Postbus 6444

Tel 0168-326037

4802 HK Breda

 

POSTBANKREKENING   NL44 INGB 0001 0536 18  t.n.v. SVPB - BREDA

 

Het SVPB lidmaatschap voor 2019

Voor echtparen of samenwoonde bedraagt de contributie                         € 33 per jaar.

Voor alleenstaande bedraagt de contibutie                                             € 23 per jaar.

Computerclub                                                                                     € 15 per jaar.

                                                  

                                            

Stort uw contributie op    ING Bank

Rekening Nummer :  NL44 INGB 0001 0536 18 o.v.v contributie 2019

Maak uw contributie a.u.b. zo snel mogelijk over.

Bij voorbaat dank

Frans van der Meeren, Penningmeester.


 

 Reminder Info middag Seniorenweb Donderdag 31 januari 2019

 

 Op deze middag worden de leden van svpb en leden van pv TNT post.nl en hun introducés in de dorpsherberg Willem Alexanderplein 4. In Teteringen tussen 14.00-16.00 uur op de hoogte gebracht over wat seniorenweb is en wat zij allemaal voor senioren doen. Op deze middag vertellen zij over het veilig omgaan met de PC. Beveiliging door pc wachtwoorden bescherming. Digitaal bankieren en digitale nalatenschap. Enz. Ook kunt u hen vragen stellen zodat u aan het eind van de middag naar huis gaat voorzien van nuttige tips en uitleg zodat u voortaan beter weet om te gaan op de digitale snelweg. Senior Web is een landelijke vereniging met 150.000 leden, 415 cursuslocaties en 3.000 vrijwilligers. Ze zijn sinds 1996 actief met als doel de digitale wereld begrijpelijk te maken, zodat iedereen het gemak en het plezier van computer en internet kan ervaren. Begrijpelijke informatie Of u nu uw digitale vaardigheden wilt ontwikkelen,of op zoek bent naar praktische oplossingen. Deelname aan deze middag is gratis

 Henk Frishert


Donderdag 21 februari 2019 Natuur wandeling Landgoed Wallsteijn in Achtmaal

 Op donderdag 21 februari verzamelen de leden van de seniorenvereniging van Philips/Bosch Breda zich met hun introducés om 13.50 uur op het parkeerterrein van Herberg het Pannehuske aan de Roosendaalsebaan 4. In Achtmaal. Waarvan wij o.l.v. onze IVN gids Paul Munnik vertrekken voor een natuurwandeling op landgoed Wallsteijn. Wij ontdekken landgoed Wallsteijn en alle bijzondere cultuurhistorische elementen op de wandelroute.

Wij wandelen onder meer langs het landhuis, de spiegelvijver en de slingervijver en genieten van dit bijzondere landgoed.En laten ons meevoeren naar de tijd van weleer. Deze neoclassicistische buitenplaats met Korinthische zuilen is in 1793 gebouwd door de Zundertse schout Frederik van der Wall. Het Landgoed (totaal 540 hectare) is omgeven door een Engelse landschapstuin met daarin een koetshuis, volière, oranjerie, prieel, tuinhuis en diverse andere bijgebouwen. Natuurmonumenten herstelde het landgoed met een boomgaard volgens de tekeningen uit 1793!! Na al dit moois gezien te hebben is het rond 16.00 uur tijd om in Herberg ’t Pannehuske iets te gaan drinken, en even na te praten over deze ongetwijfelde leuke wandeling.

Tot 21 februari

Henk Frishert


Van 20-24 mei 2019 5daagse reis naar Teutoburgerwald 

Zoals jullie weten heeft de seniorenvereniging een samenwerkingsverband met p.v. TNT post.Nl.Daarom kunnen de leden van de seniorenvereniging van Philips/Bosch Breda ook gebruik maken van deze prachtige reis met luxetouringcar naar het mooie Teutoburgerwald. 

 

Met veel excursies met o.a. bezoek aan externsteine, Hermansdenkmaile, Bad Salzuflen, Bezoek LWL Freilicht museum in Detmold. Bezoek Hameln, incl. stadswandeling met gids. Bezoek Paderborn enz. enz. De kosten van deze 5 daagse geheel verzorgde reis zijn op basis van twee persoon kamers €389 p.p. voor 1 persoonkamer toeslag van €79.p.p. Voor meer informatie en opgave bij Henk Frishert. Voor deelname reageren voor 20 februari 2019.


 Ziekenbezoek.

 Beste leden van seniorenvereniging van Philips /Bosch Breda.

 Onze vereniging heeft in 2018 haar 30 jarig bestaan gehad, de leden van het eerste uur die rond 1988 of kort daarna met pensioen zijn gegaan zijn inmiddels gekomen op een respectabele leeftijd. Een leeftijd dat soms het lichaam niet meer functioneert zoals in het verleden. Daarom deze oproep als u ziek bent of door lichamelijk ongemak een poosje uit de running bent. Laat het mij dan weten, zodat ik of een ander bestuurslid contact met u opneemt en mogelijk een bezoekje brengt thuis of in het ziekenhuis. Met vriendelijke groet

 Henk Frishert tel. 076-5657459. Of 06-22653246.

E-mail Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.


 VERSLAG ACTIVITEITEN:

 Kerstbingo 20 december 2018

Op deze laatste activiteit van de seniorenvereniging van Philips/Bosch Breda waren weer 35 deelnemers aanwezig om deel te nemen aan de Kerstbingo in de Dorpsherberg te Teteringen.

 

 De kerstboom met de gekleurde ballen waarin de prijzen waren verstopt stond ons weer op te wachten samen met de uitgebreide prijstafel. Helaas kon ik zelf niet op tijd aanwezig zijn ik had een controle afspraak staan in het Verbeeten instituut waar ik bestraald ben voor mijn longkanker,

 

 alles was weg en ik hoef daar niet meer terug te komen hoera wat een goed nieuws. Daarna vlug naar Teteringen waar ik precies op tijd aanwezig was (14.45 uur)om nog te kunnen meespelen om de hoofdprijs van die ronde helaas nog 1 nummer te kort voor deze prachtige prijs. Maar deze gezellige middag kon niet meer stuk want ik won de hoofdprijs van deze middag een grote doos gevuld met levensmiddelen. Geweldig want dat komt altijd van pas. Langs deze weg wil ik iedereen nog bedanken voor jullie inzet en deelname aan de activiteiten van 2018. En wij gaan er in 2019 hopelijk weer een goed verenigingsjaar van maken.

Groetjes van Henk Frishert


 Nieuwjaarsreceptie 3 januari 2019

 Op 3 januari 2019 werd de Nieuwjaarsreceptie van onze vereniging gehouden in de “Dorpsherberg”in Teteringen.

Die begon om 14.00 uur. Ton Broeders ontving ieder lid met de beste wensen voor het

nieuwe jaar en gaf dan tegelijkertijd 2 consumptiebonnen en een kaartje waarop de activiteiten van dit jaar op vermeld staan. Er waren 3 tafels klaargezet. Op iedere tafel stond al een schaaltje met bonbons, Petra kwam rond om te vragen wat we wilden drinken 27 leden waren aanwezig en hebben met elkaar er een gezellige middag van gemaakt. Regelmatig werden er snacks geserveerd.

Natuurlijk werd er over van alles gepraat. Gesprekstof was er  voldoende.

Na ongeveer twee en een half uur was de receptie afgelopen.

 Tom v.d.Wege

 


 

Voorzitter / Soos

A.A.M. Broeders

Lelystraat 2 H105

4827 KB Breda

076 5870298

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Vice Voorzitter / WEer

C.G. Bekkers

Griegstraat 16

4904 MB Oosterhout

0162 422715

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Secretaris

Th. Van de Wege

Galgenweg 89

4761 KS Zevenbergen

0168 326037

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Penningmeester

F.J.C.van der Meeren

Gaffelstraat 76

4835 AP Breda

06 53845357

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 Welzijn+Soos+WEer

C.A.C. Keulemans

Oede v. Hoornestr.20

4811 KP Breda

076 5221302

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Redacteur Phili-Plus S.Wirjosentono

Jan de Wittstraat 16

5037 RE Tilburg

013 4633376

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

WEer / Zwemmen

H.J.F. Frishert

Bernhardsingel 4

4811 SK Breda

076 5657459

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Bingo

G.C.A. Keulemans

Oede v. Hoornestr. 20

4811 KP Breda

076 5221302

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Bingo

J. Havinga

Koraalstraat 7

4817 HM Breda

076 5213556

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Bingo & Comp. club

E.Havinga

Koraalstraat 7

4817 HM Breda

076 5213556

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Hobbyclub

A.A. Weterings

Nonnenveld 25

4901 ZP Oosterhout

0162 451468

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Vice Secretaresse

Wilma Nelemans

Overakkerstraat  107/A4

4834 XK Breda

076-8890606

wDit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

 

Vice Redacteur Ph.Pl.

Harm Klaassens

Maaibeemd 95

4824 ND Breda

0765418562

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 

SVPB,

Correspondentie:Ton Broeders en Tom van de Wege.

Kijk  voor de e-mail en adressen bij

voorzitter en secretaris

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Speedymax Webdesign - Webmaster