Phili-Plus


31e jaargang nr.6
september 2019

Mededelingenblad van de Seniorenvereniging Philips Bosch
Redactieadres:Jan de Wittstr.16, 5037 RE – E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Websiteadres: http://www.desvpb.nl
Sponsors : Bosch Security Systems


 

VAN DE BESTUURSTAFEL

SVPB AGENDA:

3   sept .Computerclub, in gemeenschapshuis de Wegwijzer, Steendorpstr.2 te Breda 14.00

10 sept. Hobbyclub, in gemeenschapshuis de Wegwijzer, Steendorpstr.2 te Breda 14.00

12 sept. Èxcursie naar het Klooster Schorsmolenstraat in Breda (zie WEer comm. blz.3 )

19 sept. Dineren in het Groot Arsenaal in Breda (zie WEer comm. blz. 4 )

26 sept. Najaarbingo,in de ‘’Dorpsherberg’’Willem Alexanderplein 4 te Teteringen om 14.00

1   okt. Computerclub in gemeenschapshuis de Wegwijzer, Steendorpstr.2 te Breda 14.00

3   okt. Stads wandeling ‘’op de Boschstraat’’ in Breda (zie WEer comm. blz. 4 )

8   okt. Hobbyclub, in gemeenschapshuis de Wegwijzer, Steendorpstr.2 te Breda 14.00

10 okt. Soos/veilig verk.Ned. in‘’Dorpsherberg’’Willem Alexanderplein 4,te Teteringen 14.00

7   nov. Soos/foto’s in de ‘’Dorpsherberg’’Willem Alexanderplein 4, te Teteringen om 14.00

MBVD zwemmen v.a.19 aug. elke maandag middag om 12.45 t/m.13.30 in de Warande


 BINGO:

    

         Op donderdag 26 september 2019 is er weer een bingo middag

      We beginnen om 14.00 uur in de “DORPSHERBERG” in Teteringen

       Het wordt weer een gezellige middag met veel prijzen, om te winnen.

Tot Ziens

Goof,Corry,Joke en Evert


VAN ONZE LEDEN:

 September:                                                                                   oktober:

1   J.M.Huijsmans                                                                         6   C.A.E.Frishert-v.Tellingen

7   C.Klik                                                                                       6   Geerts-Raaijmakers

10 T.Viellevoye-Folkers                                                                7   H.E.v.d.Enden-Stoop

15 E.Havinga                                                                                8   W.R.C.van Ooijen

16 S.Wrjosentono                                                                         10 A.C.van Oevelen

19 A.M.Rops-Sterkens                                                                 13 J.M.G.Dikmans-Schrauwen

20 H.E.Klaassens                                                                         17 H.J.F.Frishert

23 A.H.Vieillevoye                                                                        21 T.J.de Vries

26 H.T.Gerritsen-Wiersma                                                           29 Y.Wirjosentono-Tannenbaum

 


 Kopij voor de volgende Phili-Plus nr.7 voor 30 september 2019 a.s. (verslagen van wandeling, reizen en excursies ) naar Cees Bekkers of Ton Broeders gestuurd worden. Ingezonden stukken blijven voor de verantwoording van de auteur. De redactie behoudt zich het recht voor stukken in te korten, in overleg met de auteur, of niet te plaatsen, met opgave van reden.


 


 

SUDOKU TWINS


 Donderdag 12 september 2019. Excursie naar het klooster Schorsmolen in Breda.

Op deze middag verzamelen de leden van de seniorenvereniging van Philips/Bosch Breda en hun introducés zich om 13. 50 uur zich  bij  het voormalige klooster in de Schorsmolen straat in Breda.

 

Waar wij vanaf 14.00 uur na het nuttigen van 2x koffie/thee met zelfgebakken appeltaart het klooster bezoeken o.l.v. een vrijwilliger en de prachtige kapel en de  mooie tuinen. HOE HET BEGON Na 124 jaar verlieten de paters Kapucijnen op 1 februari 2014 het klooster aan de Schorsmolen straat in Breda. De orde stond bekend om haar werk met en voor de minderbedeelden en had ook een belangrijke functie in de buurt. Deze functie moest behouden blijven. Het doel is om in het klooster een Woon- en Werkgemeenschap te vestigen onder de naam ” HET KLOOSTER”. Met de inkomsten uit bedrijvigheid wordt 12 mensen die dakloos zijn onderdak geboden, van waaruit zij zich weer een plek in de samenleving kunnen verwerven. “HET KLOOSTER” biedt hun een plek om te wonen en een reden om elke dag op te staan. Met samen werken in de bedrijvigheid houden we de opvangplekken in stand. De bewoners veroveren zelf een nieuwe plek in de samenleving, waarbij ze kunnen rekenen op onze praktische en morele steun. Daarnaast zullen er, als alles draait, zo’n 100-125 vrijwilligers actief zijn. Ook biedt: “HET KLOOSTER” werkplekken aan mensen uit de zorg en re-integratie. We willen ons aansluiten bij EMMAUS die wereldwijd op meer dan 300 plekken hetzelfde doet. Vandaar dat onze stichting “van Klooster tot Emmaus” heet.De tuin is bijna een hectare groot en ligt tegen het centrum van de stad. Er staan zo’n 175 bomen, waaronder 15 fruitbomen. Er is een bijzondere vijver met een Lourdesgrot. Nu al worden er bijen gehouden en een kippenhok voor het fokprogramma van de Bredase Hoen. Ernaast is er een volière. Kortom wordt dit een zeer bijzondere middag.

 Kosten deelname voor leden svpb. €2.75 voor introducés €6.75. Voor deelname opgeven voor 1 september bij H. Frishert. Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of per telefoon. 076-5657459. B.g.g. 06-22653246.

 H.Frishert


 19 september 2019. Dineren in het Groot Arsenaal.

 Op donderdag 19 september 2019 gaan de leden van seniorenvereniging van Philips/Bosch Breda Dineren in het restaurant:

Nicolas Appert van“De Rooi Pannen” Fellenoordstraat 93 in Breda. Gelegen in het monumentaal gebouw van “het groot Arsenaal”gebouwd in 1771(voor opslag van wapens en munitie leger )Ingang bij monumentale rode hoofdingang (gebouw rechts.) Parkeren is gratis op het terrein van het groot Arsenaal ook te bereiken met openbaar vervoer Halte Fellenoordstraat. Lijnen311-312-316-119-lijn2.Halte Markendaalse weg o.a. lijn 4 en 5. Wij worden daar verwacht Om 17.15u voor een 3 gangen verrassing diner Met 3 drankjes incl. Koffie/thee. Frisdrank . bier(ook alcohol vrij) wijn en zwak alcoholische dranken. Voor Max 40 leden dit in verband met beschikbare ruimte restaurant. Het diner wordt uitgeserveerd door leerlingen horeca opleiding van de “Rooi Pannen” Eigen bijdrage is €20, - p.p. voor deelnamen graag opgeven voor 6 september bij H.Frishert. E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. telefoon 076-5657459. 06-22653246. Daar het een verrassingsmenu betreft is er geen keuze mogelijk tussen vlees of vis daarom ook evt. dieet wensen zoals allergieën/intolerantie (i.v.m. les situaties leerlingen) doorgeven bij aanmelding.

 Betaling overmaken voor 1september op rekening s.v.p.b. NL44INGB0001053618. Onder vermelding diner seniorenvereniging Philips/Bosch Breda. 19 september 2019.

 H.Frishert


 Stadswandeling “Op de Boschstraat” donderdag 3 oktober 2019

 

Op donderdag 3 oktober is er weer een wandeling deze keer een stadswandeling in Breda. Op de Boschstraat. (voorheen gasthuiseinde) Om 14.00 uur vertrekken de leden van de seniorenvereniging met hun introducés vanaf het stedelijk museum de Boschstraat  22. Met een gids van Gilde de Baronie voor een mooie wandeling door deze bijzondere straat. Want veel mensen kennen natuurlijk wel de Boschstraat in Breda maar weten wellicht niet dat deze straat er al was voordat Breda een stad was.

De geschiedenis van de Boschstraat gaat al terug tot de 12e eeuw. Op 3 oktober kun je de historische straat beter leren kennen. Onze gids neemt ons mee langs de kenmerkende poortjes en zijstraatjes zoals de reet van Nolleke Scheet.Al wandelend komen wij steeds meer te weten over de vele historische panden, zoals ’t voormalig Gasthuis, de film studio’s van Lasse Braun en het pand waar Adriaen van der Donck de ontdekkingsreiziger en kleinzoon van Adriaan van Bergen  heeft gewoond. En niet te vergeten de Olyton Het pand is gebouwd in 1791. Vanaf die tijd dateert ook de “herenkamer”. De stijlkamers zijn in 2 periodes afgewerkt/gedecoreerd. En velen andere prachtige gebouwen. Ook lopen wij langs de huidige brouwerij de Beyerd waar nog bier wordt gebrouwen met stamgist van de drie Hoefijzers.

Op Boschstraat 5 stond vroeger de brouwerij van P.v.d. Kieboom wat later de drie hoefijzers is geworden. Kent u het verhaal van Bloody Mary? Het zal dan worden verteld. Een goede reden reden om eens mee te wandelen. Na afloop zo rond 16.00 uur gaan wij bij de Beyerd iets drinken en praten nog even na over deze bijzondere wandeling. Deelname is voor leden gratis, introducés betalen €3.50 p.p.

  H.Frishert


 Donderdag 10 oktober.2019. Opfriscursus verkeer

 Op donderdag 10 oktober. 2019 is er voor de leden van seniorenvereniging van Philips/Bosch Breda en van de pv TNT post.nl en hun introducés in de Dorpsherberg Willem Alexanderplein 4.In Teteringen van 14.00-16.00 uur een vervolg van de ofriscursus verkeer door auto rijschool Olof van Dongen

(u kunt zich ook als u dat wilt opgeven voor een gratis rij-test in de eigen auto die worden later afgenomen.) De volgende onderwerpen zullen op deze middag besproken worden. 1.De e-bike, aanschaf, onderhoud, verkeersregels. 2.Nieuwe verkeersregels, borden en aanwijzingen.3. Nieuwe procedure bij het CBR voor 75 plus met de medische verklaring vanaf 1 januari 2020. 4 Uitleg over de rijvaardigheidstest. Deze rij-test zal worden afgenomen in Hotel Brabant/Amarath Hotel, Heerbaan 4,4817NL Breda. Vanaf maandag 14 oktober 2019 t/m 19 oktober 2019.5.Een theorie test over de nieuwe en bestaande verkeerstekens.

Voor deelnemen middag en ook voor deelnemen praktijk test graag opgeven voor 30 september 2019.Bij H.Frishert Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. tel. 06-22653246 b.g.g. 076-5657459 Deelname aan deze middag en rijvaardigheidstest is gratis.

H.Frishert


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Speedymax Webdesign - Webmaster